İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlarımız, iş güvenliği hizmeti kapsamında; Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Yangın ve Tahliye Tatbikatiarı vb. çalışmaları yürütür. Çalışanların güvenliğini tehdit eden ve muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinden sayılan tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması, İş Güvenliği Hizmetlerimizin temel amaçlarındandır.

Çalıştığımız firmalara İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının belirlemiş olduğu sürelerden az olmamak üzere ve işyerinin tehlike sınıfına uygun, alanında tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla, aşağıdaki kapsamlarda hizmet vermekteyiz.
 
» İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında başarılı olmanın ön koşulunun firmada İş Güvenliği Kültürü oluşturmaktan geçtiği bilinciyle hareket eden İş Güvenliği Uzmanlarımız, öncelikle saha incelemesi yaparak Ön Tespit Raporu hazırlar. Bu ön tespit raporu; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının öncelikli olarak muhatap kabul ettiği İşveren ve Yönetim Kadrosuna sunulur. Ayrıca işverenin yasa kapsamındaki sorumlukları ve Kaza/Meslek Hastalıklarında işyerinin karşılaşabileceği sorunlar aktarılır.
 
» İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturabilmek için yönetimin desteği şarttır. Bunun için, İSG Profesyonellerimiz firmanın İş Sağlığı Güvenliği Politikası ve İş Sağlığı Güvenliği Taahhüdünü işveren ve İş Sağlığı Güvenliği Kurulu ile birlikte oluşturur.
 
» Eş zamanlı olarak işletme içinde İSG faaliyetlerine katılacak Risk Analizi Ekibi, Acil Durum Planlama Ekibi, İSG Kurulu üyeleri, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı vb. görevliler belirlenerek iş güvenliği eğitimlerine başlanır.
 
» İSG Kurulu ve ekiplerin yaratacağı sinerjiyle yıl içinde yapılacak faaliyetler göz önünde bulundurularak yıllık İSG Faaliyet Planı oluşturulur. Bu planın tüm işletme faaliyetlerini kapsamasına özen gösterilir.
 
» Risk Değerlendirme Ekibine verilecek eğitim sonrası Ön Tespit Raporu öncülüğünde Risk Analizi Raporu uygun bir sürede hazırlanarak Yönetime/İSG Kuruluna sunulur.
 
»  Risk Değerlendirme Raporunu yaşayan bir evrak olarak görür ve buna uygun formatta hazırlar ve sürekli ilavelerle günceller.
 
» İşletme içinde oluşturacağımız İç Denetçi ve Gözlemciler vasıtasıyla sahada sürekli kontroller sağlanarak Güvensiz Davranışlar ve Güvensiz Durumlar tespit edilerek raporlanır.
 
» Risk Analizindeki riskli ve tehlikeli durumlar Düzeltici Önleyici Faaliyetlerle (DÖF) ortadan kaldırılır.
 
» İç Denetçi ve Gözlemciler sayesinde işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı da belirlenmiş olur.